BASISPRINCIPES PRAKTIJKONDERZOEK PDF

Ook hogescholen dienen voortaan onderzoek te verrichten en hun studenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Hoe het onderzoeken op de hogeschool er zal uitzien, is nog onzeker. Het zal om een ander soort onderzoek gaan dan op de universiteiten gebruikelijk is; er worden termen genoemd als toegepast onderzoek, actieonderzoek en praktijkonderzoek. Want hoewel er al talrijke studieboeken over onderzoek bestaan, zijn de meeste daarvan in het bijzonder bestemd voor het universitair onderwijs en vallen hogescholen uit de boot.

Author:Vigis Nikojind
Country:Cuba
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):22 March 2006
Pages:197
PDF File Size:2.61 Mb
ePub File Size:7.57 Mb
ISBN:216-7-94554-923-5
Downloads:12182
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrigorHarinck, Frits. Basisprincipes Praktijkonderzoek. Leuven: Garant, APA: Harinck, F. Basisprincipes praktijkonderzoek. Leuven: Garant. Chicago: Harinck, Frits Basisprincipes Praktijkonderzoek. Ook hogescholen dienen voortaan onderzoek te verrichten en hun studenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Hoe het onderzoeken op de hogeschool er zal uitzien, is nog onzeker. Het zal om een ander soort onderzoek gaan dan op de universiteiten gebruikelijk is; er worden termen genoemd als toegepast onderzoek, actieonderzoek en praktijkonderzoek.

Want hoewel er al talrijke studieboeken over onderzoek bestaan, zijn de meeste daarvan in het bijzonder bestemd voor het universitair onderwijs en vallen hogescholen uit de boot. Dit boek wil in die lacune voorzien. Het boek is primair bestemd voor studenten en hun begeleiders, ofwel een studieboek. De auteur heeft jarenlang onderzoek verricht AB - In het regulier en speciaal basisonderwijs.

Ook heeft hij onderwijs verzorgd bij opleidingen Orthopedagogiek en Speciale Onderwijs-zorg. Maar ook lezers uit andere werkvelden, zoals de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en uiteen-lopende welzijnssectoren vinden er profijt in AB - Inhoudsopgave : Onderzoeken, wat is dat?

TT2146 DATASHEET PDF

Basisprincipes praktijkonderzoek

Harinck, Frits. Basisprincipes Praktijkonderzoek. Leuven: Garant, APA: Harinck, F. Basisprincipes praktijkonderzoek. Leuven: Garant. Chicago: Harinck, Frits Basisprincipes Praktijkonderzoek.

G104SN03 V1 PDF

Het gaat om een ander soort onderzoek dan op de universiteiten gebruikelijk is. Men spreekt men over toegepast onderzoek, actieonderzoek en vooral: praktijk gericht onderzoek. Dit boek reikt een visie aan voor het onderzoek op de hogescholen: praktijkonderzoek. Het is primair bestemd voor studenten en hun begeleiders, ofwel een studieboek. De keuze voor onderzoeken op de hogeschool betekent dat het boek kiest voor eenvoudige vormen van onderzoek, gericht op vragen die in de alledaagse beroepspraktijk leven. Het gaat om onderzoek door professionals in de praktijk, bedoeld om de eigen praktijksituatie beter te begrijpen en te verbeteren.

ERNESTO CARDENAL CANTO COSMICO PDF

.

PIVOT TRADING STEVE COPAN PDF

.

Related Articles