DNT MUSICFLY PRO PDF

Tojasho Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Questions about this product? Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Email deze handleiding Delen: Uw handleiding is per email verstuurd.

Author:Muk Kigakora
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):5 February 2013
Pages:284
PDF File Size:1.42 Mb
ePub File Size:19.7 Mb
ISBN:717-6-50383-641-1
Downloads:40293
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaurisarEs ist kein Spielzeug. Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Service-Center zu wenden. Verpackungsmaterial Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.

Seite 5 : Inbetriebnahme Und Bedienung Autos. Das Display schaltet sich sofort ein. Ist der Wiederhol-Modus eingeschaltet, erfolgt die Musikwie- dergabe des aktuellen Verzeichnisses in einer Endlos-Schleife.

Seite 9 Suchlauf. Sobald der Suchlauf stoppt , z. B 94,0 MHz. Lesen Sie die Frequenz im Display des Radios. Dabei geht das Display aus. Die Stromaufnahme des Players ist zu hoch. Der MusicFly schaltet in diesem Fall automatisch ab. Servicezeit: Montag bis Donnerstag von 8.

Seite 13 Preface Makes your music fly by wireless transmission to your car radio. It allows to enjoy the music of portable audio devices via car audio system or home audio equipment without the need for earphones or headsets. Seite 14 : Security Instructions Security Instructions Please read this information carefully before you use the appliance for the first time. General instructions Never place the appliance on an uneven surface. People may be injured if it falls down.

Keep the appliance out of the reach of small children. Seite 15 : Appliance Description Cleaning and maintenance For cleaning use dry and soft cloth.

This product can be used only with 12V cigarette lighter jack power. Set the device so that it is convenient to use. The display turns on instantly. The unit is operational. The display shows a bar 7 levels. Set the volume with the buttons. Equalizer setting This function is available only, if a memory device is connected to the USB port.

Automatically power is on once you put MusicFly Pro into the car cigarette lighter power adapter. Do not put MusicFly Pro near a magnet or devices which make strong electric power. Seite 21 : Specifications Serviceinformation Service information In case of complaints your device shows a defect, please consult your dealer or contact the service department of dnt to agree a servicing. Service time: Monday until Thursday from 8. Seite 22 Sommaire Introduction Une chute de haut pourrait blesser la personne qui se trouve en- dessous.

Seite 24 12V. Seite 33 Veiligheidsaanwijzingen Algemene aanwijzingen Leg het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Als deze er afvalt kunnen personen letsel oplopen. Het apparaat hoort niet in handen van kleine kinderen, het is geen speelgoed. Let verder op de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiks- aanwijzingen van de overige apparaten die aan het apparaat aangesloten worden. Stel het apparaat zo in dat het gemakkelijk te bedienen is. Het display wordt direct ingeschakeld.

Het apparaat is klaar voor gebruik. De MusicFly Pro controleert of er een apparaat op de USB-poort aangesloten is en begint met het afspelen van de muziek. Seite 35 : Ingebruikneming En Bediening 1 minuut het zendsignaal uit, op de radio is alleen nog een ruis te horen. Het display toont de ingestelde geluidssterkte via een balkendiagram. Stel met de -toetsen het gewenste volume in. Equalizer-instelling Deze functie is alleen beschikbaar indien een audioapparaat op de USB-poort is aangesloten.

Seite 37 Herhaling Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een audioapparaat op de USB-poort aangesloten is. De MusicFly Pro beschikt over een herhalingsfunctie. Als deze mode is ingeschakeld wordt de muziek van de actuele map herhaaldelijk afgespeeld. Druk tijdens het afspelen ca. Seite 39 Radio met handmatige instelling: Zoek een vrij frequentiebereik waarbij alleen ruisen te horen is.

Lees de frequentie op het display af. In dit geval moet u het volume aanpassen en de MusicFly Pro zal zich automatisch weer inschakelen. Seite 41 Hetzelfde geldt voor Luisterboeken, bijv. Hierbij gaat het display uit.

Het stroomverbruik van de MP3-speler is te hoog. De MusicFly Pro schakelt in dit geval automatisch uit. Seite 42 : Service Informatie Service informatie Servicedienst Als u problemen heeft of uw apparaat is defect neemt u contact op met uw leverancier of met de servicedienst van de fa.

CHRISTOPHER CHARLES BENNINGER PDF

Dnt MusicFly Pro

.

MADAWI AL-RASHEED PDF

DNT IP-dio mini Manuals & User Guides

.

Related Articles