GNOSTISCHE EVANGELIEN PDF

Het Gnosticisme, in de ruime zin van het woord, herkent twee godheden: ten eerste de ondergeschikte, imperfecte en slechte schepper van een imperfecte en slechte stoffelijke wereld, die vaak gelijk wordt gesteld aan de God van het Oude Testament, en ten tweede de "goede God", de Vader van Jezus, die Zijn Zoon stuurde om mensen de weg naar verlossing te tonen uit die bedorven stoffelijke wereld. Verlossing vereist in het Gnosticisme geen vergeving van zonden en bevat ook niet noodzakelijkerwijs een tastbaar sacrament; in plaats daarvan bestaat het vooral uit de verwerving van geheime kennis, ook wel "gnosis" genoemd. Ondanks de karakteristieke vurigheid van deze anti-gnostische teksten geven de recente ontdekkingen aan dat de woorden van deze kerkvaders eigenlijk nog heel terughoudend waren. De bekendste van deze recente ontdekkingen is de "Nag Hammadi" verzameling van Koptische documenten, die aan het eind van "door een fortuinlijk toeval" in Boven-Egypte werd ontdekt. Ondanks de huidige populaire en wetenschappelijke liefde voor de "evangelies" van de Nag Hammadi bewijst hun tekstuele inferioriteit dat zij niet dezelfde status kunnen worden toegekend als de gecanoniseerde Evangelies van de Bijbel.

Author:Tusar Dadal
Country:Monaco
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):27 August 2009
Pages:468
PDF File Size:19.94 Mb
ePub File Size:14.20 Mb
ISBN:578-4-13760-383-8
Downloads:23296
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TozilAll of these ancient manuscripts had some areas of damage, some of the pages were very fragmentary. Sections of lost or unreadable text are usually indicated in the translations with ellipses [ All translations presented below have undergone modification, formatting, and minor revision for use in this internet edition. Several scholars have granted us permission to present their original translations of Nag Hammadi texts here in the Gnostic Society Library.

We are particular indebted to the assistance and contributions of Dr. Willis Barnstone, Dr. John Turner, Dr. Stevan Davies, and the late Dr. Marvin Meyer. Contributors to this collection retain all copyright to their works. For academic citations, always read and reference standard print editions. We also highly recommend The Gnostic Bible , edited by Willis Barnstone and Marvin Meyer; this comprehensive volume includes excellent introductory material and provides beautiful translations for the most important Nag Hammadi scriptures.

Nag Hammadi Texts - Alphabetical Index.

HTTPS PARTICULIERS SOCIETEGENERALE FR CATALOGUE FILIGRANE PDF

Nag-Hammadi-Schriften

In werd er in Boven-Egypte een ontdekking gedaan, valkbij de stad Nag Hammadi. Ze waren geschreven in het Koptisch en waren onderdeel van een bibliotheek van een klooster. Een aantal gnostische geleerden heeft hier van zelfs gezegd, dat deze recentelijk ontdekte geschriften het ware verhaal van Jezus geven, in plaats van het Nieuwe Testament. Maar wordt hun geloof in deze documenten gestaafd door historisch bewijs? Laten we eens nader kijken of we waarheid van fictie kunnen onderscheiden. Deze mensen gingen er van uit dat zij de beschikking hadden over speciale, geheime kennis, die gewone mensen niet hadden.

A DONDE VUELAN LOS CONDORES PDF

Gnostische Schriften aus dem zweiten Jahrhundert

Al deze geschriften zijn bekend in een Koptische vertaling van een oorspronkelijk Griekse tekst die verloren is gegaan. Van slechts twee van deze geschriften zijn enkele Griekse fragmenten bekend. Het zijn: het Evangelie naar Filippus. Dit geschrift maakte onderdeel uit van de vondst van de Nag Hammadigeschriften in

DIRECTX GAME PROGRAMMING FUNDAS PDF

Tag: gnostische evangeliƫn

So erkannte man dann auch, dass schon seit ca. Und gleichzeitig wusste man nun auch, dass es sich um eine sehr alte Schrift handelte, denn obwohl die Rollen des Nag-Hammadi-Fundes aus der Zeit zwischen und n. Jahrhundert n. Es handelt sich hier also um eine dem Wirken des Jesus zeitlich sehr nahe Schrift. Jesus will seine Mutter bzw. Wenn ihr euch aber nicht erkennt, seid ihr in Armut, und ihr seid die Armut. Es wird sich dir offenbaren, denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht geoffenbart wird.

Related Articles