LAV NIKOLAJEVI TOLSTOJ RAT I MIR PDF

Denisov bee takoe poao kui u Voronje, i Rostov ga nagovori da ide s njim do Moskve i da odsedne kod njih u kui. Na pretposlednjoj stanici Denisov se naao s jednim svojim drugom i popio s njim tri boce vina, pa je, kad su se primicali Moskvi, iako je put bio dombast, vrsto spavao na dnu potanskih saonica pored Rostova, koji je bivao sve nestrpljiviji to su se vie pribliavali Moskvi. Hoemo li skoro? O, ove nesnosne ulice, duani, peciva, fenjeri, koijai! Denisove, stigli smo!

Author:Samucage Shakashicage
Country:Antigua & Barbuda
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):27 June 2016
Pages:203
PDF File Size:7.12 Mb
ePub File Size:15.88 Mb
ISBN:459-3-28460-619-5
Downloads:30184
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KalrajasDenisov bee takoe poao kui u Voronje, i Rostov ga nagovori da ide s njim do Moskve i da odsedne kod njih u kui. Na pretposlednjoj stanici Denisov se naao s jednim svojim drugom i popio s njim tri boce vina, pa je, kad su se primicali Moskvi, iako je put bio dombast, vrsto spavao na dnu potanskih saonica pored Rostova, koji je bivao sve nestrpljiviji to su se vie pribliavali Moskvi.

Hoemo li skoro? O, ove nesnosne ulice, duani, peciva, fenjeri, koijai! Denisove, stigli smo! Denisov se ne odazva. Eno ugla na raskrsnici gde stoji Zahar koija; eno i Zahara, i onog istog konja. Eno i duania gde smo kupovali medene kolae. Jesmo li ve stigli? Pred koju emo kuu? Pa eno na kraju ulice, pred onu veliku, kako ne vidi! Ono je naa kua ree Rostov ono je naa kua! Sad emo stii. Denisov die glavu, nakalja se i nita ne odgovori.

Dimitrije obrati se Rostov lakeju na seditu. Da li ono kod nas gori svea? Upravo tako, i kod tatice u kabinetu se svetli. Nisu jo legli? Pazi da ne zaboravi, odmah mi nai novu dolamu dodade Rostov, uvrui brie.

Ta teraj viknu koijau. Hajde, probudi se, Vasja! Teraj, dau ti tri srebrne rublje na pie, teraj! Najzad, saonice skrenue desno, ka ulazu; Rostov ugleda nad svojom glavom poznati dovratak sa odbijenim lepom, ulaz i stub na trotoaru. Jo saonice nisu stale, a on iskoi iz njih i potra u trem. Kua je bila tako nepomina i hladna kao da je se ne tie ko je u nju doao. U tremu ne bee nikog. Boe moj! Da li je sve dobro? Ona ista skakavica na bravi, zbog koje se grofica ljutila to je prljava, jo se onako isto slabo otvarala.

U predsoblju je gorela lojana svea. Stari Mihailo spavao je na sanduku. Prokofije, lakej, koji je bio tako jak da je dizao koije za zadnji kraj, sedeo je i pleo od krajaca opanke, On pogleda na vrata koja se otvorie i njegov ravnoduan, sanjiv izraz pretvori se odjedanput u ushieno-uplaen.

Boe, i svi sveti! Mladi grof! Golube moj! I Prokofije, drui od uzbuenja, pojuri na vrata u salon, svakako da javi, ali se, oevidno, predomisli, pa se vrati natrag i obisnu se o rame mladom gospodinu.

Jesu li zdravi? Hvala bogu! Svi, hvala bogu! Tek to su veerali! Dajte da vas vidim, vaa svetlosti! Sve je sasvim dobro? Hvala bogu, hvala bogu! Rostov zaboravi sasvim Denisova, pa elei da ga niko ne preduhitri, skide bundu i na prstima otra u mranu, veliku dvoranu.

Sve bee onako isto, isti oni stolovi za kartanje, isti onaj luster s navlakom; ali neko je ve spazio mladog gospodina, i on jo ne bee dotrao do salona, a neto naglo, kao oluja, izlete na pobona vrata, pa ga zagrli i poe da ljubi. I drugo, i tree takvo stvorenje ispade na druga, na trea vrata; i opet zagrljaji, i opet poljupci, i opet uzvici i suze radosnice. On nije mogao da razabere gde je i ko je tata, ko Nataa, ko Pea.

Svi su vikali, govorili i ljubili ga istovremeno. Samo majka ne bee meu njima toga se seao. A ja ni znao nisam Eto ga Kako si se promenio! Svee dajte! Pa poljubi i mene! Sonja, Nataa, Pea, Ana Mihailovna, Vera, stari grof grlili su ga; sluge i sobarice napunie sobe, pa i oni uoe u razgovor i klicahu.

Pea mu se obesi o noge. A mene! Nataa, poto ga je privukla sebi i, drei se za skut njegove dolame, izljubila ga svud po licu, odskoi od njega, pa poe da skae sve na jednom mestu kao koza i da zagluno cii. Sve su oi svetlele suzama radosnicama, sve su usne traile poljupce. Sonji je ve bilo prolo esnaest godina, i bee vrlo lepa, naroito u ovom trenutku srene, ushiene ivahnosti. Ona je gledala u njega ne sputajui oiju, smeei se i zadravajui dah. On zahvalno pogleda u nju; ali je sve oekivao i traio jo nekog.

Stara grofica jo nije izlazila. I eto, ue se koraci na vratima. Tako brzi koraci, da to nisu mogli biti koraci njegove majke. Ali to bee ona, u novoj, nepoznatoj haljini, saivenoj u njegovom odsustvu. Svi ga pustie, i on potra k njoj. Kad se sastadoe, ona mu pade na grudi plaui.

Nije mogla da podigne lice, samo ga je pritiskivala uz hladne gajtane na njegovoj dolami. Denisov, koga niko nije opazio kad je uao u sobu, stajao je tu i, gledajui u njih, brisao oi. Vasilije Denisov, prijatelj vaeg sina ree on predstavljajui se grofu, koji upitno pogleda u njega. Izvolite, molim vas. Znam, znam ree grof, ljubei i grlei Denisova.

Pisao je Nikoluka Nataa, Vera, evo Denisova. I ona ista srena, ushiena lica okretoe se upavoj figuri Denisovljevoj i okruie ga. Golubiu, Denisove! Svi se zbunie od tog postupka Natainog. Denisov takoe pocrvene, ali se osmehnu, pa uze ruku Natainu i poljubi je. Denisova odvedoe u sobu spremljenu za njega, a svi Rostovljevi iskupie se oko Nikoluke u malom salonu. Stara grofica sedela je pored njega i nije putala njegovu ruku, koju je svaki as ljubila; ostali su se naetili oko njih, pa su pratili svaki njegov pokret, re, pogled, ne skidajui s njega ushiene i zaljubljene oi.

Brat i sestre su se prepirali i otimali mesto jedno drugom blie do njega, i tukli se oko toga ko e od njih da mu doda aj, maramicu, lulu. Rostov je bio vrlo srean zbog ljubavi koju su mu ukazivali; ali je prvi trenutak sastanka bio tako blaen, da mu se sad inilo malo ove sree, pa je jednako oekivao neto jo, i jo, i jo.

Sutradan su putnici, umorni od puta, spavali do posle devet sati ujutru. U daljem tekstu prevod sa francuskog nee biti oznaen.

Primedbe prevodilaca oznaene su zvezdicom. U sobi ispred njihove behu rasturene sablje, torbe, antre, otvoreni koferi, kaljave izme. Dva para izama s mamuzama behu tek oiene i metnute pored zida.

Sluge donoahu umivaonike, vruu vodu za brijanje i oiene haljine. Osealo se na duvan i na mukarce. Hej, Grika, lulu! Rostove, ustaj! Rostov, trljajui bunovne oi, podie upavu glavu sa ugrejana jastuka. Dockan je, deset sati odgovori Natain glas i u susednoj sobi zau se utanje utirkanih haljina, aputanje i smeh devojaki, i kroz jedva odkrinuta vrata vide se kako promie neto plavo, trake, crne kose i vesela lica.

To behu Nataa, Sonja i Pea doli da vide je li on ustao. Ustaj, Nikoljinka! Sad u! U tom trenutku Pea, koji bee u prednjoj sobi ugledao sablje i jednu dokopao, oseajui ono ushienje koje oseaju deaci kad vide starijeg brata vojnika i zaboravivi da se ne pristoji sestrama da vide neobuene mukarce, otvori vrata.

Je li ovo tvoja sablja?

DADANT BETRIEBSWEISE PDF

Lav Nikolajevič Tolstoj

Gror Jan 07, Ivana S. His two most famous works, the novels War and Peace and Anna Kareninaare acknowledged as two of the greatest novels of all time and a pinnacle of realist fiction. Refresh and try again. Megi rated it really liked it Aug 04, We found that rat miR also was. Rat i mir, dio prvi by Leo Tolstoy.

MACD APPEL PDF

lav nikolajevič tolstoj rat i mir (2 deo)

Naime, titulu grofa njegovim precima dodijelio je u Kasnije je osjetio ljubav prema maloj Ljubovi Isljenjevoj koja je stanovala u susjedstvu. U svojoj Mada je bio osjetljiv prema ljepoti Zinaide cijenio je njenu blistavu inteligenciju, humor i sklonost ka poeziji. Udvarao se damama, spavao sa sobaricama. I tako polako otkriva porok po porok.

BITS DE INTELIGENCIA EVEREST PDF

LAV NIKOLAJEVI TOLSTOJ RAT I MIR PDF

Check out or special offers for this season and find out how you can save even more this summer! Withoutabox Submit to Film Festivals. Of miR expression in differentiated rat cortical primary neurons. Microarray analysis of microRNA expression in the developing. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Post on Feb views. LidijaB marked it as to-read Jan 31, There are no discussion topics on this book yet.

Related Articles